แจ้งยืนยันการโอนเงิน


ลงทะเบียนจองคิวติดตั้ง

ข้อมูลการติดตั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

กำหนดการติดตั้ง

ตรวจสอบข้อมูล

รหัสการจอง

( สำคัญ**กรุณาบันทึกรหัสการจองของท่านไว้ )

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร

อีเมล

ที่อยู่

กำหนดการติดตั้ง

สถานที่

วันที่ / เวลา

ข้อมูลการติดตั้ง

ยี่ห้อ

รุ่น

การติดตั้ง

บาท

ราคา บาท

รหัสส่วนลด