เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเอ็มไอ เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ กรุ๊ป จำกัด

AMI ASIANCODINGSYSTEM GROUP CO.,LTD.

บริษัท เอเอ็มไอ เอเชี่ยน โคดดิ้ง ซิสเท็มส์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2537 โดยมีจุดมุ่งหมายในการแนะนำ และ ส่งเสริมการใช้ ระบบ Automation แก่อุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะระบบ ที่เรียกว่า AutoID โดย AsianCodingSystem มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ครบวงจร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก ทางด้าน AutoID ให้แก่ลูกค้าของเราเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AsianCodingSystem ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ด้วยดีเสมอมา

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงแบรนด์ 2morrowceramicfilm โดยบริษัทเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากหลายแห่งในประเทศใต้หวันและประเทศเกาหลี บริษัทได้ตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพมากที่สุด ได้กำชับให้โรงงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของทุกขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่า ฟิล์มกรองแสง 2morrow ที่ผลิตจากโรงงานมีคุณภาพมาตรฐาน