การวัดความร้อนจากแสงชนิดต่างๆ

2019-10-17 12:06:25

FILM KNOWLEDGE

โดยปกติแล้วในแสงอาทิตย์นั้นจะประกอบไปด้วยรังสี 3 อย่างคือ
- รังสีUV 3 %
- แสงสว่าง 47 %
- รังสีอินฟาเรด 53%

และส่วนในสปอตไลท์นั้นจะประกอบไปด้วยรังสี 2 อย่างคือ
- แสงสว่าง10-20%
- รังสีอินฟาเรด 80-90%

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสปอตไลท์นั้นจะมีสัดส่วนของรังสีอินฟาเรดหรือรังสีความร้อนมากกว่าดวงอาทิตย์เกือบเท่าตัว

1.ค่าลดความร้อนจากสปอตไลท์
  คือค่าลดความร้อนของฟิล์มเมื่อทดสอบกับแสงจาก สปอตไลท์ ส่วนมากจะมีค่ามากกว่าการลดความร้อนจากแสงแดดเพราะสปอตไลท์มีสัดส่วนของรังสีอินฟาเรดมากกว่าเพราะฉะนั้นการใช้สปอตไลท์หรือหลอดอินฟาเรดเป็นตัวทดสอบความร้อนในเครื่องทดสอบฟิล์มต่างๆ จึงเป็นการทดสอบค่าลดความร้อนได้อย่างคร่าวๆ ค่าลดความร้อนจริงๆควรทดสอบจากแสงแดดธรรมชาติ ซึ่งค่าลดความร้อนก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ค่าต่างกัน รวมไปถึงความเข้มของฟิล์มกรองแสงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าลดความร้อนแตกต่างกันอีกด้วย

2.ค่าลดความร้อนรวม (Total solar energy rejected, TSER) หรือค่าลดความร้อนจากแสงแดด
  คือค่าลดความร้อนจากรังสีทั้ง 3 ประเภทรวมกันอันได้แก่ การลดความร้อนจาก UV, การลดความร้อนจากแสงสว่าง และการลดความร้อนจากรังสีอินฟาเรดเป็นค่าลดความร้อนจากฟิล์มกรองแสงที่ถูกต้องที่สุด แต่การจะเปรียบเทียบค่าลดความร้อนของฟิล์มในแต่ละยี่ห้อนั้นต้องดูด้วยว่าค่าลดความร้อนที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่ได้มาตรฐานหรือไม่

***โดยการวัดค่า รังสีอินฟาเรด รังสีUV ละแสงสว่างก็จะมีเครื่องมือวัดโดยเฉพาะ

https://www.facebook.com/2mrceramicfilm/